Før og efter

Om afgørelser, som det offentlige skal følge

Før
Hvis du kender nummeret på den principafgørelse, du vil finde, søger du - selvfølgelig - på principafgørelsesnummer. Hvis du vil have afgørelser om et særligt emne - for eksempel sygedagpenge - skriver du emnet i feltet emneord.
Søg principafgørelser

Efter
Her kan du søge på nummer eller på et emne.
Søg på afgørelser
(der er nemlig vejledning på søgesiden - red.)

Om offentlige puljer

Før
Puljekalenderen er vejledende, og både antallet af ansøgningspuljer samt udmeldings- og udmøntningstidspunktet kan ændre sig i løbet af året.

Der bliver desuden løbende lagt en månedlig puljekalender op på Tilskudsportalen, hvor du kan holde dig orienteret om de ansøgningspuljer, som er lige på trapperne.

Se styrelsens månedlige puljekalendere på Tilskudsportalen.
Det er en god ide også at tilmelde dig styrelsens nyhedsbrev samt holde dig opdateret på Tilskudsportalen for at være helt opdateret om udmeldinger og udmøntninger.

Tilmeld dig styrelsens nyhedsbrev

Efter
Kalenderen ændrer sig løbende. Det gælder både puljerne, hvornår puljen bliver offentliggjort, og hvornår puljen skal omsættes til praksis.

Hver måned kommer der en ny kalender - også med de puljer, som er lige på trapperne.

Se puljekalendere

Tilmeld dig nyhedsbrevet. Og følg med på Tilskudsportalen for at se sidste nyt.

Tilmeld nyhedsbrev

Når der ikke er varme i radiatoren

Før
Hvad sker der ved fjernvarmeafbrydelser?
Her kan du finde svar på, hvad der sker, og hvad du skal gøre, hvis din fjernvarme bliver afbrudt.

Hvornår kan dit forsyningsselskab afbryde fjernvarmen?

Dit forsyningsselskab kan ifølge leveringsbestemmelserne afbryde varmeforsyningen i tre sammenhængende uger i perioden fra 15. maj til 15. september, hvis det er nødvendigt for at kunne udføre større reparationer eller vedligeholdelsesarbejde i fjernvarmesystemet. Afbrydelserne bliver varslet for kunderne via brev, ved opslag i ejendommen eller gennem dagspressen. Det vil desuden fremgå på Driftsinfo her på hjemmesiden.

Gå til Driftsinfo

Dit forsyningsselskab kan desuden når som helst afbryde forsyningen for at foretage nytilslutninger, ledningsændringer eller reparationer. Afbrydelsen sker så vidt muligt med forudgående varsel. Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan dog foretages uden varsel.

Efter
Mangler du fjernvarme?
Se hvorfor - og hvad du skal gøre.

Hvornår kan vi afbryde?
Vi kan afbryde varmeforsyningen i tre sammenhængende uger fra 15. maj til 15. september - for at vedligeholde eller lave større reparationer (se mere i leveringsbestemmelserne).

Du får besked via brev, ved opslag i ejendommen eller i dagspressen. Du kan også få en SMS og se arbejdet her på Driftsinfo

Vi kan også afbryde for at koble nye kunder på - eller for at vedligeholde eller reparere. Vi prøver så vidt muligt at give besked først. Ved akutte brud kan vi dog blive nødt til at afbryde uden varsel.


App med energiforbrug m.m.

Før
Budget
Appen Watts bruger avancerede teknologi som maschine learning algorimer til at beregne budgettet, da der ligger kæmpe store mængder af data bagved udregningerne. Eftersom Watts beregner forventet forbrug for både år, måned, uge, dag og pr. time. Udover tidligere forbrug i månederne op til kvartalet samt dit forbrug i samme periode sidste år (hvis vi har tilgængeligt data fra din måler i perioden), så indgår vejrdata også i beregningerne.

Efter
Budget - hvad skal jeg betale næste gang?
Watts forudsiger dit forbrug for både time, dag, uge, måned og år.

Appen beregner dit budget vha. machine learning-algoritmer og giver dig:

 • Dit forbrug op til det nuværende kvartal
 • Dit forbrug i samme periode sidste år (hvis det findes)
 • Vejrdata.

Om efterløn og arbejde i udlandet

Før
Under særlige betingelser kan perioder, hvor du har arbejdet i udlandet, regnes med til det arbejdskrav som du skal opfylde for at kunne modtage efterløn.

Da reglerne er komplicerede, anbefaler vi som A-kasse, at du søger råd i din afdeling, inden du påtager dig arbejde i udlandet. Hvis du er udsendt for en dansk arbejdsgiver, tæller dit arbejde dog altid med i anciennitetskravet.

Efter
Det er et krav, at du skal arbejde et bestemt antal år for at få efterløn (krav om anciennitet).

Hvis du opfylder nogle særlige betingelser, tæller perioden i udlandet med.
For eksempel, hvis du er udsendt for en dansk arbejdsgiver.

Reglerne er komplicerede, så vi anbefaler, at du får råd i din afdeling, inden du siger ja til at arbejde i udlandet.

Om at udfylde dagpengekort

Før
Som ny i a-kassesystemet kan lidt hjælp til korrekt udfyldelse af ydelseskortet (= dagpengekort/efterlønskort) i selvbetjeningen være tiltrængt – her har vi samlet en stribe konkrete råd. Skriv meget gerne til input@a-kassen.dk, hvis du vil foreslå yderligere forklaringer. (Find en målrettet guide til efterlønsmodtagere her).

Efter

Her kan du få lidt hjælp til at udfylde dagpengekortet/efterlønskortet. Som ny kan det være tiltrængt.

Guide til efterlønsmodtagere
Fold alle tips ud

Hvis du har forslag til forbedringer, så skriv meget gerne til input@a-kassen.dk

Websted om overenskomstforhandlingerne

Før
Om OKFakta
Få en introduktion, hvad du finder på OKFakta.dk, og hvem der står bag.

På denne hjemmeside finder du fakta om overenskomstforhandlingerne. Du kan læse om processen, som begynder og slutter hos medlemmerne. Du får et overblik over nogle af de væsentligste elementer i overenskomsterne og et historisk tilbageblik. Og du kan læse nyheder og teste din egen viden om overenskomsterne.

Efter
Om OKFakta
Få fakta om overenskomstforhandlingerne.

Det kan du få:

 • Kend processen - den begynder og slutter hos medlemmerne
 • Lær de vigtigste elementer
 • Se nyheder
 • Tag testen: Hvor meget ved du om overenskomsterne?
 • Få et historisk tilbageblik

(med links - red.)

Byggeri og renovering

Før
Afleveringsforretning
Når byggeriet er færdigt, er vi nået til afleveringsforretningen. I praksis betyder det, at vi afholder et møde, hvor vi på stedet foretager en mangelgennemgang. Her vil det blive konstateret, om der er nogle ting, der skal udbedres.

Ved større renoveringer, hvor raten forfalder i rater, vil vi altid gennemgå byggeriet for fejl og mangler, inden den sidste rate er forfalden til betaling. Her vil gennemgangen også ske efter byggeriet er afsluttet, hvilket betyder, at udbedring af fejl og mangler ikke indgår i tidsplanen.

Efter
Aflevering
Når byggeriet er færdigt, holder vi et møde på stedet, hvor vi systematisk gennemgår for evt. fejl og mangler. Her tjekker vi, om vi skal udbedre noget. Det betyder også, at udbedring af fejl og mangler ikke er med i tidsplanen.

Ved større renoveringer betaler du i rater. Og inden du betaler den sidste rate, gennemgår vi også her for fejl og mangler.

Vi favner bredt

Før
Vi udfører vedligeholdelse indenfor samtlige håndværksfag. En lang række af dygtige kompetente medarbejdere og gode samarbejdspartnere bevirker at vi kan favne bredt på service.

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Modernisering, enkeltydelser, samt ikke mindst forebygge skader og manglende vedligeholdelse på den ” lange bane”. Dette hvad enten vi taler store og små erhvervsvirksomheder, boligforeninger, boligselskaber eller private.

Vi udfører derfor også alle opgaver indenfor f.eks.:...

Efter
VORES SERVICES
Vores kompetente medarbejdere og gode samarbejdspartnere reparerer, udskifter og vedligeholder indenfor samtlige håndværksfag.

Vi moderniserer og forebygger skader på langt sigt. Og vi hjælper både store og små erhvervsvirksomheder, boligforeninger, boligselskaber og private.

Vi udfører alle opgaver indenfor:...

Kontrakt og tidsplan

Før
Accepterer du vores tilbud, kigger vi forbi til underskrivelse af en kontrakt, hvis dit projekt er et større projekt på over 100.000 kr. Her ligger vi også tidsplanen for byggefasen.

Hvis dit byggeri kræver byggetilladelse, vil det være at foretrække, at denne er indhentet inden du efterspørger et tilbud. Årsagen er, at godkendelsesprocessen kan være langtrukken, udfordrende og at byggetilladelsen, i værste tilfælde, kan den blive afvist.

Har du en byggetilladelse og er dit projekt allerede er blevet godkendt af kommunen, vil vi lettere kunne give dig en præcis og realistisk tidsplan, da vi kender alle faktorerne i byggesagen. Alternativt ser vi os nødsaget til at estimere en ventetid for byggetilladelsen, hvor vi må tage forbehold for, at denne ikke kan overholdes.

Efter
Hvis du accepterer vores tilbud, og hvis dit projekt er på over 100.000 kr., så kigger vi forbi og underskriver en kontrakt. Her lægger vi også tidsplanen.

Hvis dit byggeri kræver byggetilladelse, vil det være at foretrække, at du har fået den, inden du beder om et tilbud. Årsagen er, at godkendelsesprocessen kan være langtrukken og udfordrende. Eller at du i værste tilfælde ikke får en tilladelse.

Hvis du har en byggetilladelse, og hvis dit projekt allerede er blevet godkendt af kommunen, kan vi lettere give dig en realistisk og præcis tidsplan. Alternativt ser vi os nødsaget til at vurdere en ventetid på byggetilladelsen - og tage forbehold for, at vi ikke kan overholde tidsplanen.

App til kommunikation med skolen m.fl.

Før
Resultater:

 • Brugervenlig one-stop kommunikationsplatform for alle
 • Nem adgang til personlige oplysninger og overblik
 • Ensartet system på tværs af institutioner og 98 kommuner
 • Pålidelig databehandling og en stærk basis for lokale myndigheders databeskyttelsestiltag
 • Platform til fremtidige innovative funktioner
 • Løsningen fremmer konkurrence og gennemsigtighed for leverandørerne af læringsplatforme og uddannelsesapps via integration med Aula

Efter
Resultater:

 • Brugervenlig kommunikation
 • Nem adgang
 • Ensartet system til institutioner i 98 kommuner
 • Pålidelig databeskyttelse og en stærk base for lokale myndigheders tiltag
 • Forberedt til innovative funktioner
 • Nemmere kobling mellem Aula og fx læringsplatforme og uddannelsesapps

(før-udgaven stiller næsten flere spørgsmål end den giver svar - red.)

App til bestyrelser m.fl.

Før
En bestyrelsesportal er et dokumentdelings- og samarbejdsværktøj for bestyrelsesmedlemmer, ledelse, administration og andre af virksomhedens interessenter. Bestyrelsesportalen giver brugerne mulighed for at arbejde papirløst og effektivt. Dokumenterne er altid tilgængelige online og offline i en sikker og brugervenlig løsning, via internet og iPad/iPhone-app.

Udarbejdelse og distribution af bestyrelsesdokumenter forenkles og bliver mere økonomisk og langt mere sikkert end distribution via e-mail, post eller andre kanaler. Gennemførelsen af møderne og opfølgning efter dem bliver også mere effektiv og fleksibel. Processer og procedurer for indkaldelse, afholdelse og opfølgning på bestyrelsesmøder og andre møder kan nemt flyttes ind i portalen. Det gør bestyrelsesportalen til et uvurderligt værktøj før, under og efter bestyrelsesmødet.

Efter
På bestyrelsesportalen kan du samarbejde og dele dokumenter. Uanset om du er bestyrelsesmedlem, leder eller fx ansat i administrationen. Du kan arbejde papirløst og effektivt i en brugervenlig løsning. Dine dokumenterne er altid tilgængelige. Du har nemlig adgang både offline og online - og både via din internet-browser og en iPad/iPhone-app.

Det bliver mere enkelt, billigere og langt mere sikkert at lave og sende dokumenter - end at bruge fx e-mail eller post.

Indkaldelse, afholdelse og opfølgning på dine møder bliver også mere effektiv og fleksibel. Det gør bestyrelsesportalen til et uvurderligt værktøj før, under og efter bestyrelsesmødet.